Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be Logo van de federale overheid

Toegankelijkheidsverklaring

BOSA DT, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Website: https://hermes-belgium.be

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is tijdens de ontwikkeling van de site door een toegankelijkheidsexpert een vereenvoudigde audit uitgevoerd waarna alle gedetecteerde problemen opgelost werden.

Niet-toegankelijke inhoud

Er is (onder voorbehoud van een toekomstige formele “volledige audit”) geen niet-toegankelijke inhoud gekend op de site.

Voorgestelde alternatieven

Er is (onder voorbehoud van een toekomstige formele “volledige audit”) geen niet-toegankelijke inhoud gekend op de site.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met:

hermes@bosa.fgov.be

Voor klachten omtrent de dienstenverlening, gelieve zich te informeren op

https://bosa.belgium.be/nl/klachten

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

U kan de federale ombudsman contacteren:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

http://www.federaalombudsman.be/nl/homepage

Verbeteringsplan

Voorlopig geen.

Deze verklaring is op 23/02/2021 opgesteld

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 23/02/2021